08/01/2019 - 21:04

156 đề tài dự thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

TTH.VN - Ngày 8/1, Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm nay có 156 đề tài dự thi thuộc năm lĩnh vực như xã hội - hành vi, toán - tin, lý - kỹ thuật, hóa - sinh, và lĩnh vực môi trường. Cuộc thi nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Thông qua cuộc thi, giúp các em có sơ hội giao lưu học tập, chia sẻ ý tưởng sáng tạo cũng như chọn những đề tài xuất sắc của các cá nhân và tập thể để tham gia cuộc thi cấp Quốc gia tổ chức vào tháng 3/2019.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP