Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

28/09/2017 - 08:44

178 xã ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự

Qua 6 năm triển khai, Công an chính quy đã công nhận hơn 3.900 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và đưa ra khỏi danh sách 178 xã.

178 xã đã không còn là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện chủ trương xác định, công nhận và bố trí Công an chính quy tại xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (2010-2016) do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị này.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Qua 6 năm triển khai chủ trương xác định, công nhận và bố trí Công an chính quy tại xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đã công nhận hơn 3.900 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và đưa ra khỏi danh sách 178 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự đều được bố trí 2 Phó trưởng Công an xã và 3 Công an viên thường trực. Lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cấp xã có các chủ trương, kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; làm tốt công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị chức năng phải xác định rõ và quy định cụ thể các tiêu chí về xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự phù hợp với thực tế.

Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã theo hướng tiến lên chính quy. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhất là trong quá trình triển khai thực hiện Đề án về “Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, theo hướng “Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; đề nghị cấp uỷ chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức Công an xã; đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí và có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp đối với lực lượng Công an xã; tạo điều kiện cho cán bộ Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP