26/12/2014 - 17:08

188 tổ tiêu độc phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm

TTH - Chiều 26-12, Chi cục Thú y tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thú y, thủy sản năm 2014, triển khai công tác năm 2015.

Năm 2014, ngành thú y tổ chức tiêm gần 33 ngàn liều vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò; 223 ngàn liều tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn lợn, 132 ngàn liều lở mồm long móng, 3.350 liều dịch lợn tai xanh và 1,462 triệu liều vắc xin gia cầm. Toàn tỉnh thành lập 188 tổ tiêu độc phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm; huy động 155 máy bơm và cấp 30 ngàn lít hóa chất cho các địa phương khử trùng những nơi có nguy cơ cao. Lực lượng thú y tiến hành kiểm dịch xuất sang các tỉnh khác 3.733 con trâu, bò, khoảng 7.200 con lợn; kiểm dịch vận chuyển nội tỉnh 21 ngàn con lợn và 169 con gia cầm; kiểm tra nhập trên 570 triệu con tôm giống thẻ chân trắng, 43,7 triệu con tôm sú giống...

Hội nghị cũng đã bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác thú y, thú y thủy sản năm 2015.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP