Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

02/02/2021 - 10:18

19 nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

Trong 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 19 Ủy viên là nữ (chiếm 9,5%), trong đó 18 Ủy viên chính thức (1 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Bí thư Trung ương Đảng) và 1 Ủy viên dự khuyết (Tôn Ngọc Hạnh).

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP