15/03/2016 - 22:15

19 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư năm 2016

TTH - Ủy ban Dân tộc vừa có Quyết định số 75/QĐ-UBDT phê duyệt 3.423 thôn đặc biệt khó khăn của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế có 19 thôn.

Theo đó, huyện A Lưới có 3 thôn (Thôn 1 – xã Bắc Sơn; Thôn 2 và Thôn 5 – xã Hồng Kim); huyện Nam Đông có 7 thôn ( thôn Ga Hin – xã Hương Hữu; thôn A Chiếu, thôn A Prung và thôn A Gôn – xã Thượng Long; thôn Dỗi – xã Thượng Lộc; thôn A Tin và thôn A Xách – xã Thượng Nhật); huyện Phú Lộc có 7 thôn ( thôn Tân An và thôn Hải Bình – xã Lộc Bình; thôn Bến Ván 2 – xã Lộc Bổn; Thôn 3 và Thôn 4 – xã Lộc Hòa; thôn Khe Su – xã Lộc Trì; bản Xuân Lộc – xã Xuân Lộc); huyện Phong Điền có 1 thôn (thôn Phong Thu – xã Phong Mỹ) và thị xã Hương Trà có 1 thôn (Thôn 5 – xã Hồng Tiến).

Trần Dương

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP