25/10/2015 - 16:33

20 nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015

TTH - Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước vừa có Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 470 nhà giáo. Trong đó, Đại học Huế có 01 nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư và 19 nhà giáo được công nhận chức danh phó giáo sư.

Nhà giáo thuộc Đại học Huế được công nhận chức danh giáo sư là ông Lê Đức Ngoan, chuyên ngành Chăn nuôi, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế. Trong số 19 nhà giáo được công nhận chức danh phó giáo sư của Đại học Huế năm nay, Trường đại học Sư phạm có 5 nhà giáo; Trường đại học Y Dược và Trường đại học Khoa học đều có 4 nhà giáo; Trường đại học Nghệ thuật, Trường đại học Nông Lâm, Trường đại học Kinh tế và Viện công nghệ Sinh học, mỗi đơn vị có 1 nhà giáo; Đại học Huế có 2 nhà giáo.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP