25/11/2014 - 11:01

200 tỷ đầu tư tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính ứng trước nguồn vốn ngân sách Trung ương số tiền 200 tỷ đồng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai Dự án trên trong năm 2014.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bố trí vốn thực hiện Dự án Đầu tư tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính ứng trước nguồn vốn ngân sách Trung ương số tiền 200 tỷ đồng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai Dự án trên trong năm 2014. Số vốn ứng trước nêu trên được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 30/6/2015.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nguồn vốn để hoàn trả số vốn ứng trước nêu trên và bố trí đủ vốn cho Dự án trong 2 năm 2015-2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP