Kinh tế Kinh tế

08/07/2020 - 20:40

21/24 chi nhánh ngân hàng hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

TTH.VN - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, để chia sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã triển khai hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

21/24 TCTD hỗ trợ khách hàng khó khăn

Tính đến nay, trên địa bàn có 21/24 chi nhánh ngân hàng thương mại và 4/7 quỹ tín dụng nhân dân đã thực hiện hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại bởi dịch COVID-19.

Huy động vốn toàn địa bàn đến 30/6/2020 ước đạt 49.500 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm thấp hơn so mức tăng cùng kỳ là 7%. Do ảnh hưởng dịch bệnh nên nguồn tiết kiệm dân cư giảm và nhiều tổ chức rút tiền thực hiện chi trả hỗ trợ xã hội theo Nghị quyết 42/NQ-CP cũng như rút tiền để trang trải cho các hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tổng dư nợ cấp tín dụng của các TCTD trên địa bàn đến cuối tháng 6/2020 ước đạt 51.500 tỷ đồng, tăng 1,9% so với đầu năm thấp hơn so mức tăng cùng kỳ là 5,2%, các khoản vay ngắn hạn giảm do tình hình kinh doanh suy giảm. Nợ xấu toàn địa bàn dự kiến ở mức 1.050 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng kể các Ngân hàng Phát triển là 2,04%.

Các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, qua đó tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ kể cả khoản gốc và lãi đối với khoản vay đến hạn trả nợ.

Đến nay, 760 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ được cơ cấu 888,5 tỷ đồng; 2.138 khách hàng được miễn, giảm lãi suất với dư nợ 2.514,5 tỷ đồng, số tiền lãi đã được miễn giảm là 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, 1.327 khách hàng được cho vay mới để khôi phục sản xuất với doanh số cho vay 5.436,2 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5% đến 2,5%/năm so với trước dịch, dự nợ hiện tại là 4.227 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng tiến hành giản nợ cho 151 khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách với dư nợ 2,73 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP