Kinh tế Kinh tế

19/03/2018 - 08:45

22,2%

TTH - Đó là tỷ lệ tăng so với cùng kỳ từ nguồn thu thuế thu nhập cá nhân năm 2017, với con số cụ thể là 244,05 tỷ đồng, đạt 101,69% dự toán pháp lệnh. Mặc dù chỉ bằng 3,9% so với tổng thu nội địa do ngành thuế thực hiện trên địa bàn trong năm (6,185,6 tỷ đồng), song cũng là một trong những lĩnh vực có tỷ lệ tăng cao, sau các khoản thu thuế từ doanh nghiệp Trung ương, thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất...

Cục Thuế chú trọng xây dựng hình ảnh cán bộ thuế thân thiện, cởi mở với người dân và doanh nghiệp. Ảnh: T.Huệ

Con số này, trước hết cho thấy thu nhập từ tiền lương, tiền công... của người nộp thuế tăng. Đó là một chỉ số đáng mừng khi Thừa Thiên Huế chưa phải là vùng và cũng không nằm trong khu vực có nguồn thu tốt so với nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ này cũng cho thấy chiều hướng đáng phấn khởi về mức thu nhập của người nộp thuế. Việc khấu trừ đầy đủ, đúng quy định của cơ quan chi trả; người nộp thuế có ý thức trong kê khai quyết toán thuế, đồng thời cũng cho thấy ý thức và trách nhiệm của người nộp thuế.

Về phía cơ quan thuế, có thể nhận thấy những nỗ lực trong việc xác lập ngày một hiệu quả các kênh tuyên truyền, cập nhật để các cơ quan chi trả và người nộp thuế nắm bắt kịp thời khi có những thay đổi về chính sách thuế thu nhập cá nhân để hiểu và thực hiện đúng quy định. Ở khía cạnh khác, còn là việc hỗ trợ và tạo điều kiện trong công tác kê khai thu nộp.

Theo thông tin từ Cục Thuế Thừa Thiên Huế, hiện toàn tỉnh có hơn 4.000 người nộp thuế và 1.240 đơn vị chi trả. Để kiểm soát và tăng nguồn thu ở khía cạnh này, việc tổ chức rà soát, đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu cùng với việc làm rõ những khoản thu còn thất thoát, các nguồn thu tiềm năng và đề ra những giải pháp cụ thể để khai thác nguồn thu, đưa vào quản lý thu trên địa bàn đã được cơ quan thuế chỉ đạo ngay từ những ngày đầu năm và được xem như là một trong những biện pháp để cảnh bảo, hạn chế việc giấu thu nhập. Bên cạnh đó là việc áp dụng các biện pháp xử phạt nếu có đối với người nộp thuế. Nhiều công tác khác như thường xuyên thực hiện rà soát tờ khai để hướng dẫn, điều chỉnh sai sót kịp thời, chủ động nắm bắt và phân loại được nhóm đối tượng thường xuyên khai sai, nội dung khai sai, kiên quyết xử phạt và ấn định thuế đối với những đơn vị chi trả không nộp tờ khai theo quy định. Tập trung nghiên cứu thông tin và thu nhập thông tin để phát hiện người nộp thuế có thu nhập từ nhiều nơi, những đơn vị chi trả, người nộp thuế kê khai thuế chưa phù hợp đề tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế...

Giáo dục kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ trong công tác kiểm tra để vừa đảm bảo tốt các nguồn thu, vừa tạo ra sự nghiêm túc, cởi mở bên cạnh sự hỗ trợ đối với người nộp thuế là điều mà cơ quan thuế đã xác định và xây dựng và đang ngày một hiệu quả hơn qua tỷ lệ tăng thu trong năm 2017.

Minh Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP