30/12/2016 - 22:03

23 doanh nghiệp nợ thuế gần 2,5 tỷ đồng

TTH - UBND TP. Huế vừa có thông báo về việc công khai thông tin các công ty, doanh nghiệp chưa chấp hành tốt nghĩa vụ thuế năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở 27 phường trên địa bàn và các ban ngành trực thuộc TP. Huế.

Theo đó, có 23 doanh nghiệp có số nợ thuế gần 2,5 tỷ đồng tính đến cuối năm 2016. Trong đó, DNTN Xí nghiệp Thanh Dũng có số nợ nhiều nhất, gần 300 triệu đồng, kế đến là DNTN Thương mại dịch vụ Mai Lộc hơn 230 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại và Xây dựng Bảo Lâm hơn 225 triệu đồng, Công ty TNHH Hùng Thanh Xuân gần 200 triệu đồng, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hòa Lâm Phát hơn 160 triệu đồng, DNTN Phương Thảo gần 150 triệu đồng,… Chi cục Thuế TP. Huế đã ra thông báo cưỡng chế thu hồi nợ bằng nhiều hình thức khác nhau, song trong tháng 11/2016 chỉ có 4 doanh nghiệp nộp thuế, với số thu 130 triệu đồng.

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP