Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

18/08/2016 - 18:08

23 Khu Bảo vệ thủy sản được thành lập

TTH - Sáng 18/8, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức tổng kết hệ thống các Khu Bảo vệ thủy sản (KBVTS) giai đoạn 2009-2015 và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020.

Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 23 KBVTS được giao cho 22 chi hội nghề cá quản lý, tổng diện tích 614,2 ha, chiếm 2,8% diện tích đầm phá. Các KBVTS dần đi vào nề nếp, các hành vi xâm hại vùng cấm khai thác được giám sát và ngăn chặn kịp thời; môi trường nước đầm phá được cải thiện, nguồn lợi thủy sản trong và ngoài KBVTS tăng lên.

Lê Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP