12/05/2015 - 17:57

240/241 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đạt yêu cầu

TTH - Ngày 12/5, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản tỉnh đã công khai kết quả phân loại A/B/C đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh có 241 cơ sở vừa được kiểm tra, đánh giá và phần lớn đều xếp loại A/B, chỉ có một cơ sở chế biến thủy sản xếp loại C. Theo quy định, các cơ sở xếp loại A/B là đạt yêu cầu, loại C không đạt yêu cầu; như vậy, người tiêu dùng cần chọn mua các sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt loại A/B.

HảI Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP