Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

10/08/2017 - 18:55

25/11 là hạn cuối nhận hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9

TTH - Theo kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 9 năm 2018, thời gian Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh - nhận hồ sơ đề nghị xét tặng NSND, NSƯT chậm nhất là ngày 25/11/2017.

Hội đồng cấp cơ sở tổ chức họp từ ngày 30/11/2017 đến ngày 15/1/2018 và hoàn tất hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp Bộ chậm nhất là ngày 15/1/2018. Hội đồng cấp Bộ sẽ tổ chức họp từ ngày 20/1 đến 10/3/2018; hoàn chỉnh hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 15/3/2018.

Nguyệt Tú

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP