24/10/2016 - 19:08

29,7 tỷ đồng bảo tồn đa dạng sinh học tại huyện A Lưới

TTH - 29,7 tỷ đồng bảo tồn đa dạng sinh học tại huyện A LướiDự án Bảo tồn hành lang đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 (dự án BCC), tổng ngân sách phê duyệt trong năm 2016 thực hiện tại huyện A Lưới gần 29,7 tỷ đồng, triển khai cho 4 hợp phần, tập trung vào hợp phần 2 trồng rừng và quản lý hành lang bền vững.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị thực hiện dự án BCC A Lưới đã triển khai tập huấn 33 lớp về tăng cường năng lực cấp xã cho 1.107 người tham gia; tiến hành trồng mới và trồng phục hồi rừng bằng cây bản địa hơn 510ha, trồng cây lâm sản ngoài gỗ 540ha. Tham gia thực hiện dự án này có 132 hộ, 28 nhóm hộ và 8 cộng đồng ở các xã Hồng Trung, Hồng Vân, Hồng Kim... của huyện A Lưới.

Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP