17/04/2017 - 21:30

290.000 USD thực hiện giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2017

TTH - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 2015 - 2016” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ với các nội dung gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2017 và bổ sung thêm 290.000 đô la Mỹ viện trợ không hoàn lại từ tổ chức NPA.

Thủ tướng Chính phủ giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan ký kết việc điều chỉnh văn kiện dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

Gia Bảo 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP