05/07/2021 - 14:59

“3 chủ động” trong công tác Đoàn

TTH - Thực hiện hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào Đoàn cấp cơ sở của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Đoàn viên Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện

Có 6 chi đoàn trực thuộc với gần 120 đoàn viên, Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh là một trong những đơn vị thực hiện tốt mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh thông tin, mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” được đơn vị triển khai thực hiện liên tục và xuyên suốt trên 3 mặt: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Vừa là cán bộ công chức ngành, vừa là đoàn viên, các thành viên của Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy trong công tác chuyên môn. Nổi bật là việc tham mưu xây dựng kế hoạch quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Đến nay, kế hoạch này đã được cấp ủy thông qua và thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện.

Bí thư Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thời gian tới, với tinh thần xung kích tuổi trẻ, đơn vị đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục tham mưu cấp ủy các cơ chế, chính sách để quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả.

Bên cạnh chủ động tham mưu với cấp ủy, Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh còn chủ động xây dựng kế hoạch công tác đoàn ngay từ đầu năm theo từng tháng, từng quý và trình cấp ủy để xin ý kiến chỉ đạo. Công tác chủ động quản lý và nắm bắt tình hình đoàn viên cũng được đơn vị cụ thể hóa bằng kế hoạch rèn luyện hằng năm để mọi người đăng ký thực hiện. Thông qua thủ lĩnh của các chi đoàn, Ban chấp hành đoàn cơ sở có thể dễ dàng nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của mỗi đoàn viên và căn cứ vào đó để đánh giá xếp loại hằng năm, làm cơ sở để giới thiệu những nhân tố nổi bật kết nạp Đảng.

Theo thông tin từ Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đơn vị có 63 cơ sở Đoàn trực thuộc. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triển khai nhiều giải pháp trên các lĩnh vực công tác, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong đó việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” bước đầu đem lại nhiều kết quả tích cực.

Các cụm thi đua trong Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm nhằm tìm giải pháp hay, mô hình sáng tạo và cách làm hiệu quả, góp phần thu hút lực lượng ĐVTN tham gia, tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. Việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của ĐVTN được tiến hành thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau.

Việc xây dựng kế hoạch và chương trình công tác, thực hiện các phong trào được các cơ sở Đoàn triển khai khá cụ thể, rõ ràng với nhiều hoạt động phù hợp. Toàn Khối đã xây dựng 25 mô hình như: “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, làm chuyên môn giúp cộng đồng”; “Chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách, người già neo đơn” của Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; “Bát cháo nghĩa tình” của Đoàn Sở Y tế; “Sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn” của Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh...

“Thông qua việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hoạt động phong trào Đoàn cấp cơ sở ngày càng chất lượng và hiệu quả, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng, thiết thực của thanh niên; đồng thời, thể hiện tinh thần xung kích của ĐVTN”, anh Nguyễn Hữu Trình, Bí thư Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết.

Giai đoạn 2018 - 2022, Trung ương Đoàn triển khai mô hình xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Trong đó, tập trung 3 nội dung chính: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP