13/09/2015 - 12:06

3 đối tượng được miễn học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

TTH.VN - Hai Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ - TB&XH ban hành Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.
 

Theo đó, đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN là: Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo; Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: Học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự gồm:

Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

Học sinh, sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN gồm: Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục xem xét tạm hoãn học môn học GDQP&AN cho các đối tượng trên. Hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN: Sinh viên có điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) được cấp chứng chỉ GDQP&AN.

Về giáo viên, giảng viên GDQP&AN: Các cơ sở giáo dục thực hiện quản lý đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP&AN như giáo viên, giảng viên môn học khác.

Giảng viên GDQP&AN là sĩ quan quân đội biệt phái do cơ quan, đơn vị biệt phái sĩ quan và các trường quản lý theo quy định của Chính phủ về biệt phái sĩ quan quân đội, công an.

Theo Giáo dục & Thời đại

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP