01/07/2015 - 11:33

33 HTX chuyển đổi theo Luật HTX

TTH.VN - Ngày 30/6, Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ (gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, toàn khu vực 6 tỉnh có 39.159 tổ hợp tác, 3.223 HTX (trong đó, Thừa Thiên Huế có 374 tổ hợp tác và 230 HTX).

LM HTX các tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn; làm tốt vai trò hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, vận động các nguồn lực, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể phát triển có hiệu quả thiết thực hơn.

Tại Thừa Thiên Huế, nhiều HTX có sự phát triển về quy mô, số lượng, chất lượng và ngày càng thích nghi với kinh tế thị trường.

Có 33 HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX 2012; 8 HTX, 7 Qũy Tín dụng nhân dân mới thành lập năm qua đã xây dựng điều lệ, phương án SXKD phù hợp với Luật HTX...

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP