25/04/2015 - 07:07

“40 năm thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”

TTH - Đó là hội thảo do Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Huế tổ chức vào sáng 24/4.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức khoa học và phát hiện những tư liệu mới về Đại thắng mùa Xuân 1975 cùng những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 40 năm qua. Đây cũng là dịp gặp gỡ, trao đổi học thuật của cán bộ giảng dạy Trường đại học Sư phạm Huế và Trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Huế với các nhà khoa học ở Huế, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trong cả nước.

Đã có 42 tham luận của nhiều nhà nghiên cứu từ các trường đại học, cao đẳng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm giáo dục quốc phòng, Học viện Chính trị Khu vực III và Bộ Chỉ huy quân sự một số tỉnh,... gửi đến tham gia hội thảo. 37 báo cáo có chất lượng trong số đó đã được Ban tổ chức lựa chọn để đưa vào Kỷ yếu phục vụ hội thảo. 

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP