17/10/2015 - 07:12

447 triệu đồng hỗ trợ các hộ hiệt hại lớn do cháy chợ Tứ Hạ

TTH.VN - Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo; thực hiện việc công khai danh sách và chính sách hỗ trợ theo quy định. Triển khai thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho các hộ có thiệt hại về vụ cháy.

Ngày 16/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định trích ngân sách tỉnh số tiền 447 triệu đồng bổ sung có mục tiêu cho UBND thị xã Hương Trà để hỗ trợ cho 64 hộ có thiệt hại lớn (từ 15 triệu đồng trở lên) về vụ cháy tại chợ Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; trong đó các hộ có giá trị thiệt hại: từ 400 triệu đồng trở lên, mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/hộ (có 11 hộ); từ 300 triệu đồng đến dưới 400 triệu đồng, mức hỗ trợ là 15 triệu đồng/hộ (có 2 hộ); từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ (có 8 hộ); từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/hộ (có 9 hộ); từ 15 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ (có 34 hộ).

Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo; thực hiện việc công khai danh sách và chính sách hỗ trợ theo quy định. Triển khai thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho các hộ có thiệt hại về vụ cháy. 

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP