26/01/2016 - 08:36

5/11 công ty in chưa cấp đổi giấy phép hoạt động

TTH - Toàn tỉnh hiện có 11 công ty in, tuy nhiên, hiện mới chỉ có 6 đơn vị hoàn thiện hồ sơ và được cấp lại giấy phép hoạt động ngành in, cụ thể: CT TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ (DV) Phú Thịnh; CT CP In và sản xuất Bao bì Huế; CT CP In và DV Thừa Thiên Huế, CT CP In Thuận Phát, CT TNHH In Quang Phát và CT TNHH In Huế.

5 doanh nghiệp vẫn chưa chưa được cấp đổi giấy phép hoạt động, gồm: CT TNHH Vũ Minh; DNTN In Chiến Thắng; CT TNHH Thiết kế In bao bì và DV thương mại Thiện Tâm; CT CP In ấn và Quảng cáo Tân Phát và CT TNHH MTV In và DV Thanh Minh. Trong đó, các CT Vũ Minh, Thiện Tâm và Thanh Minh đã nộp hồ sơ nhưng thiếu giấy tờ chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường và một số thiết bị theo quy định của pháp luật. Riêng 2 doanh nghiệp còn lại chưa thực hiện hồ sơ xin cấp lại giấy phép hoạt động in.

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Sở luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, tuy nhiên đến hết quý I/2016 nếu các đơn vị trên chưa cấp đổi giấy phép hoạt động thì sẽ thực hiện thanh tra và xử lý theo quy định của pháp luật (thu hồi giấy phép).

Liên Minh
Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Giấy phép


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP