Kinh tế Kinh tế

18/08/2017 - 20:35

5,7 triệu USD cho dự án quản lý, bảo vệ rừng

TTH - Tiếp nối những thành công giai đoạn 1 (1/2013 - 11/2016), dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ (quản lý rừng bền vững, bảo tồn trữ lượng cac -bon và nâng cao trữ lượng cac- bon rừng) ở Việt Nam” giai đoạn 2 (2016-2019) tiếp tục được Quỹ Đối tác Các-bon trong Lâm nghiệp (FCPF) tài trợ, ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới với tổng kinh phí 5,7 triệu USD. Hội nghị triển khai dự án giai đoạn 2 diễn ra sáng 18/8 tại TP. Huế, do Ban Quản lý Các dự án Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT thôn tổ chức.

Dự án FCPF giai đoạn 2 được triển khai với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống quản lý và thực hiện REDD+ hiệu quả. Theo đó, tập trung vào các chính sách cấp Trung ương, ưu tiên các quốc gia liên quan đến rừng; tăng cường năng lực thực hiện REDD + cấp tỉnh và triển khai Chương trình Giảm phát thải (ERPD), chi trả tài chính dựa trên kết quả giảm phát thải tại 6 tỉnh Bắc Trung bộ là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP