Kinh tế Xây dựng - Giao thông

17/09/2012 - 16:40

5 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề bột sắn Lộc An

TTH - UBND tỉnh vừa thống nhất quy mô đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải làng nghề bột sắn trên địa bàn.

Tổng kinh phí đầu tư công trình là 5 tỷ đồng được thực hiện trong 2 năm, công trình này có mục đích khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề hiện có hơn 30 hộ và các vùng lân cận; nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

MV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP