03/04/2017 - 21:05

50 học viên tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 27B

TTH - 50 học viên là cán bộ công chức dự nguồn đến từ các ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương cấp huyện, thị, thành phố tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 27B, năm học 2017 – 2018 do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khai giảng sáng 3/4.

Trong 6 tháng, các học viên được học 7 học phần có liên quan đến chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, Nhà nước; những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật; những kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP