Kinh tế Kinh tế

17/05/2018 - 10:05

500 học viên tham gia tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

TTH.VN - Sáng 17/5, Sở Tài chính phối hợp cùng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế) tổ chức hội nghị tập huấn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Hội nghị thu hút 500 học viên tham dự là chủ tài khoản, kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc tỉnh và lãnh đạo kế toán ngân sách- tài chính kế hoạch các huyện, thị xã và TP Huế cùng cán bộ công chức Sở Tài chính.

500 học viên tham giam lớp tập huấn

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành đã thay đổi căn bản, toàn diện hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp hạch toán, chuyển từ kế toán cơ sở tiền mặt sang kế toán cơ sở dồn tích.

Trong thời gian tham gia tập huấn, các học viên là chủ tài khoản các đơn vị hành chính sự nghiệp, học viên là kế toán, được giảng viên Trường đại học Kinh tế truyền đạt một số nội dung cơ bản về quản lý sử dụng tài sản công; pháp luật về kế toán, trách nhiệm của chủ tài khoản trong tổ chức công tác kế toán đơn vị; các chuyên đề về pháp luật kế toán- vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong tổ chức công tác kế toán của đơn vị…

Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính đánh giá, lớp tập huấn lần này sẽ giúp chủ tài khoản và kế toán các đơn vị nắm rõ những nội dung mới về Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, qua đó triển khai áp dụng tại đơn vị đúng quy định pháp luật, có hiệu quả.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ 17-19/5/2018.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP