24/02/2017 - 20:46

58 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

TTH - 100% học viên khá, giỏi là kết quả sau hai tuần học tập, nghiên cứu của 58 học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2017 (lớp thứ nhất) do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh – Sở Nội vụ phối hợp tổ chức bế giảng chiều 24/2.

Từ ngày 13 đến 24/2, các học viên là trưởng, phó phòng các sở và phòng chức năng cấp huyện, thị, TP. Huế được nghiên cứu, học tập các chuyên đề có liên quan đến công tác lãnh đạo, nhất là những kỹ năng quản lý, tham mưu. Đây là điều kiện để đội ngũ lãnh đạo cấp phòng trong toàn tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là công tác lãnh, chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phong Khuê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP