Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

24/02/2012 - 04:44

590 triệu đồng thực hiện chương trình bình đẳng giới năm 2012

TTH - Ngày 22/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia và mục tiêu, nhiệm vụ bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012.

Theo đó, mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới cho 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, cụm dân cư trong tỉnh. Tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới cho 30% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Có biện pháp hỗ trợ và từng bước tạo nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý nhằm giúp phụ nữ nâng cao năng lực tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, cơ quan dân cử, cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Xây dựng thí điểm 2 mô hình nhằm can thiệp giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới. Các nội dung chính gồm: Truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; Nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch; Hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới.

Tổng kinh phí triển khai thực hiện Chương trình quốc gia và mục tiêu, nhiệm vụ bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 là 590 triệu đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 490 triệu đồng; ngân sách địa phương 100 triệu đồng.

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP