Kinh tế Xây dựng - Giao thông

06/10/2015 - 21:04

6,2 tỷ đồng đầu tư đường liên xã Vinh Giang -Vinh Hiền

TTH - UBND tỉnh vừa đồng ý giao Ban Đầu tư xây dựng huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Vinh Giang- Vinh Hiền với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng.
 

Tuyến đường dài khoảng 2,3km, điểm đầu nối đường liên xã Vinh Hưng-Vinh Giang, điểm cuối giao QL49B, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn, nền rộng 6m, mặt rộng 3,5m bằng bê tông xi măng, tải trọng 0,65HL93. Tuyến đường thực hiện trong 2 năm, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương trao đổi hàng hóa, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở vùng Khu 3 huyện Phú Lộc.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP