28/06/2016 - 13:28

6 tháng đầu năm 2016, hơn 36.600 doanh nghiệp đóng cửa!

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016, trong đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng 5,52%; số doanh nghiệp (DN) phá sản không ngừng tăng lên so với cùng kỳ năm trước.

Số DN phá sản, chờ phá sản 6 tháng đầu năm 2016 tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có 5.500 DN phá sản, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015. Số DN buộc tạm ngừng hoạt động là 31.119 DN, tăng 15% (bao gồm 12.203 DN ngừng hoạt động có thời hạn (tăng 37,1%) và 18.900 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế. Tổng số DN phá sản, chờ phá sản 6 tháng đầu năm 2016 đạt 36.600 DN, bình quân mỗi tháng có hơn 6.000 DN phá sản, chờ phá sản, mỗi ngày có hơn 200 DN phá sản, chờ đóng cửa.

So với số DN phá sản, chờ phá sản 6 tháng đầu năm 2015 (31.700 DN), con số 6 tháng năm tăng gần 5.000 DN, đáng nói có hơn 5.100 DN chờ phá sản có quy mô vốn đăng ký khoảng 10 tỷ đồng.

Về số DN đăng ký và thành lập mới, tính chung 6 tháng đầu năm cả nước có 54.500 DN, với tổng vốn 427.800 tỷ đồng, tăng 20% về số lượng và 51,5% về vốn so với cùng kỳ; bình quân số vốn/DN đạt 7,8 tỷ đồng. Số DN ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động 6 tháng qua đạt 14.900 DN, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, số DN thành lập mới trong 6 tháng qua so với số DN phá sản, và chờ phá sản tăng 1,5 lần.

Về tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2016, Tổng cục Thống kê ước tính GDP kỳ này tăng 5,52% so với cùng kỳ 6 tháng của năm 2015, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh nhất với 7,12%, dịch vụ tăng 6,35% và khu vực nông, lâm, thủy sản giảm 0,18%.

Theo Tổng cục, dù GDP 6 tháng đầu năm 2016 cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2012 - 2014 nhưng có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,32% trong 6 tháng đầu năm 2015. Trong đó, các khu vực nông, lâm thủy sản giảm điểm, ngành công nghiệp tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng.

Khu vực nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ chủ yếu do sự giảm mạnh về cơ cấu của ngành nông nghiệp, nguyên nhân là do sản lượng lúa đông xuân năm nay chỉ đạt 19,4 triệu tấn.

Khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng trưởng 6,82% thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,66% cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ngành khai khoáng giảm 2,20%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1%... Ngành sản xuất, phân phối điện, cấp thoát nước, và xử lý nước và rác thải tăng trưởng khá tốt. Kinh doanh bất động sản 6 tháng đầu năm tăng 3,77%, mức cao nhất kể từ năm 2011.

GDP 6 tháng đầu năm 2016, Đặc biệt, khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh nhất từ năm 2012 đến nay, trong đó đáng chú ý là ngành bán buôn, bán lẻ tăng 8,1%, tài chính, ngân hàng 6,1%, thông tin truyền thông tăng 8,76%...

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP