Giáo dục Tin tức giáo dục

13/07/2017 - 13:56

6 tháng đầu năm, Bộ GDĐT tinh giản 10 trường hợp biên chế

Năm 2016, Bộ GDĐT đã thực hiện tinh giản biên chế 48 trường hợp; 6 tháng đầu năm 2017, tinh giản 10 trường hợp.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, kết quả buổi làm việc sẽ giúp cho công tác CCHC của Bộ GDĐT đi đúng hướng

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo dẫn đầu vừa có buổi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại Bộ GDĐT.

Báo cáo của Bộ GDĐT cho thấy, năm 2016, Bộ GDĐT đã công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bao gồm 185 thủ tục hành chính. Thực hiện Đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, năm 2016, đã có 31 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi của Đề án đã được đơn giản hóa, tiết kiệm được gần 70 tỉ đồng.

Bộ GDĐT cũng tích cực thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cùng với đó là quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức thông qua việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, sắp xếp lại các vị trí việc làm và thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ. Năm 2016, đã thực hiện tinh giản biên chế 48 trường hợp, 6 tháng đầu năm 2017 tinh giản 10 trường hợp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc 

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn cũng là một trong những việc được Bộ GDĐT triển khai tích cực trong thời gian qua. Đặc biệt, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, quan điểm của Bộ không phải là xếp hạng cải cách hành chính cao hay thấp mà Bộ GDĐT coi đây như công tác kiểm định chất lượng, thông qua đó thấy được những điểm còn hạn chế cần khắc phục để tiếp tục có những cải thiện phục vụ tốt nhất cho các địa phương, các cơ sở giáo dục và người dân.

Theo Lao động

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP