Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

25/03/2015 - 07:12

6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

TTH - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là Quảng Phú (Quảng Điền), Phú Thượng (Phú Vang), Phong Hải, Phong An (Phong Điền).

Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 6 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM (trước đó có xã Hương Hòa, Hương Giang, huyện Nam Đông). Ngoài ra, còn có 3 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang được tỉnh thẩm định để công nhận đạt chuẩn NTM, là Hương Lộc, Hương Sơn, Hương Phú (Nam Đông).

Năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 20, đạt tỷ lệ 21,7%.

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP