Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

25/11/2020 - 11:40

60 học viên theo học lớp Cao cấp lý luận Chính trị K13, hệ không tập trung

TTH.VN - Sáng 25/11, Học viện Chính trị khu vực III, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị K13, hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022.

60 học viên sẽ được nghiên cứu sâu các chuyên đề có liên quan đến cao cấp lý luận chính trị

TS. Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III;  ông Phan Xuân Toàn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự lễ khai giảng.

Suốt thời gian học, 60 học viên là cán bộ chủ chốt đến từ các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương trong tỉnh được nghiên cứu sâu các chuyên đề có liên quan đến cao cấp lý luận chính trị. Đó là những kiến thức về giá trị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và có sự so sánh với tình hình thực tế hiện nay; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn; những vấn đề về khoa học lãnh đạo, quản lý, đáp ứng đòi hỏi sự nghiệp đổi mới; những vấn đề đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên...

Khóa học khuyến khích học viên tranh luận, thảo luận, đưa ra quan điểm của mình để xử lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và quá trình công tác. Mục đích cuối cùng là trang bị cho các học viên năng lực lãnh đạo, quản lý; phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, cương vị công tác được giao.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP