Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

22/12/2010 - 09:47

63% dân số toàn tỉnh tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp

TTH - Sáng 21/12, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức tổng kết công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2010.

Bà Chế Thị Bích Thủy, Giám đốc BHXH tỉnh đánh giá: Toàn tỉnh có 84.540 lao động tham gia BHXH bắt buộc; 570.405 người tham gia Bảo hiểm tự nguyện và 71.265 người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp. Tổng thu cả 3 loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện ước tính là 740,512 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 63% dân số toàn tỉnh tham gia. Tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, dài hạn và trợ cấp 1 lần khoảng trên 513 tỷ đồng cho 62.464 lượt người. Năm 2011, BHXH tỉnh phấn đấu mọi người lao động đều tham gia BHXH, BHYT và thực hiện đúng lộ trình, tiến đến BHYT toàn dân.

Thu Huế

 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP