11/12/2017 - 20:10

65 học viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

TTH - Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam… là hai trong những nội dung học tập của lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính các đoàn thể chính trị - xã hội năm học 2017 – 2018 được Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khai giảng sáng 11/12.

Theo đó, 65 học viên đến từ các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh được nắm thêm những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương.

Đây là điều kiện thuận lợi để các học viên phát huy tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi tốt nghiệp.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP