12/08/2017 - 10:19

7 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về thông tin đối ngoại

TTH - Đón tiếp 293 đoàn khách quốc tế; đón và hướng dẫn 10 đoàn phóng viên nước ngoài với 198 người đến hoạt động tại tỉnh... là những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh 6 tháng đầu năm 2017. Hội nghị được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều 11/8.

Để công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới đạt kết quả cao, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Đó là, tiếp tục thực hiện các quan điểm, chủ trường, đường lối của Đảng về thông tin đối ngoại; chú trọng công tác dự báo thông tin đối ngoại; tăng cường, đổi mới nội dung; nâng cao chất lượng công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về biên giới; đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật; bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP