09/07/2015 - 15:30

70 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng khóa III/2015

TTH - Từ ngày 6 đến 17/7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Huế tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa III/2015 cho 70 học viên là đảng viên mới vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam đến từ 21 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ TP Huế.

Lớp bồi dưỡng trang bị cho các đảng viên mới những kiến thức về chính trị, tư tưởng; trong đó, nhấn mạnh đến Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc... Ngoài ra, các đảng viên còn được nghiên cứu về việc quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới...

Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP