Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

17/09/2018 - 12:40

70 học viên tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính ngành giáo dục

TTH.VN - Sáng 17/9, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính ngành Giáo dục, khóa 17B, năm học 2018 – 2019.

Cô Nguyễn Thị Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh phát biểu khai mạc lớp học

70 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ dự nguồn đang công tác tại các cơ sở giáo dục – đào tạo trên địa bàn; các phòng giáo dục – đào tạo cấp huyện và các trung tâm, phòng chuyên môn trực thuộc Sở Giáo dục và Đạo tạo tham gia lớp học.

Trong thời gian 6 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu về những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị; Nhà nước và pháp luật XHCN; quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lãnh đạo và 70 học viên tham gia khai giảng lớp học 

Ngoài ra, các học viên còn được học tập các kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân; tình hình nhiệm vụ địa phương.

Đây là điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ dự nguồn của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP