Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

11/07/2016 - 05:56

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN (12/7/1946 - 12/7/2016):

70 năm giữ trọn lời thề

TTH - Ngày 12/7/1946, trong khí thế sục sôi của những ngày đầu giành độc lập, lực lượng An ninh Nhân dân (ANND) Việt Nam chính thức ra đời. Là một trong những lực lượng vũ trang nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được Nhân dân đùm bọc, giúp sức, trải qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ An ninh từ những buổi đầu tiên đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, khẳng định lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù, lập nên nhiều chiến công hiển hách, tô thắm những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng và ngành Công an nói chung.

Là một bộ phận của lực lượng ANND Việt Nam, An ninh Thừa Thiên Huế những ngày đầu thành lập trực thuộc Sở Công an Trung bộ. Gần chín năm tham gia kháng chiến chống Pháp, LLAN đã kịp thời tham mưu Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an Trung bộ chỉ đạo nhiều chủ trương, biện pháp ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT); trực tiếp chiến đấu, kiên cường bám dân, bám đất, đẩy mạnh công tác trừ gian, diệt tề; tăng cường công tác xây dựng cơ sở nội tuyến đấu tranh chống địch; phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ các vùng chiến khu kháng chiến và vùng du kích ở đồng bằng, từng bước củng cố tổ chức, phát triển lực lượng. Những chiến công vang dội của An ninh Thừa Thiên lúc bấy giờ khiến bọn cường hào, lý trưởng khiếp sợ, làm rúng động hàng ngũ thực dân, góp phần thúc đẩy cuộc kháng chiến phát triển, nhiều lần được Bộ Công an, Tỉnh ủy tuyên dương.

Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Văn Đình Huy

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, Pháp thất bại, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, Mỹ nhảy vào miền Nam xâm lược nước ta. Một lần nữa, quân dân Thừa Thiên tiếp tục bước vào cuộc vệ quốc lịch sử, chống lại kẻ thù mạnh hơn gấp trăm lần cả về lực lượng, phương tiện và kỹ thuật chiến đấu. Trong máu lửa chiến tranh và sự đàn áp dã man của kẻ thù, năm 1960, An ninh Thừa Thiên Huế ra đời, từng bước trưởng thành, kiên cường đương đầu với muôn vàn hiểm nguy. Quán triệt quan điểm xây dựng “căn cứ lòng dân”, LLAN đã thực hiện “ba không” (đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng), “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), dựa vào sự đùm bọc, chở che của Nhân dân để triển khai nhiệm vụ phòng chống và trấn áp phản cách mạng. Với trí tuệ và bản lĩnh thép, An ninh Thừa Thiên Huế đã phối hợp bộ đội địa phương tổ chức thành công nhiều trận công đồn, tập kích lớn nhỏ, mở rộng vùng giải phóng, đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch; khám phá nhiều vụ án gián điệp, nội gián; đánh đuổi thám báo, biệt kích; đưa đi cải tạo nhiều đối tượng tay sai chỉ điểm. Ở vùng địch kiểm soát, cán bộ chiến sĩ An ninh đã vận động đồng bào tăng cường công tác “bảo mật, phòng gian”, hướng dẫn các tầng lớp Nhân dân biểu tình đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, đồng thời vùng lên phá ấp chiến lược, đi đến phá chính quyền cơ sở của địch; đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở bí mật, thu nhiều tin tức quan trọng có ý nghĩa chiến lược; tổ chức hàng trăm trận đánh táo bạo, gây tiếng vang lớn. Ngày 26/3/1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử,  LLAN đã phối hợp bộ đội chủ lực thực hiện trận đánh cuối cùng, Huế hoàn toàn giải phóng.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhất là trong giai đoạn hội nhập, tình hình đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng có những biến động phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động đua nhau ngóc đầu dậy, ráo riết liên kết, tập hợp lực lượng. Phía bên ngoài, các thế lực thù địch, tiến hành thực hiện kế hoạch hậu chiến đối với Việt Nam, với ý đồ để ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đi đến “tự sụp đổ”. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Công an, LLAN đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, bám địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện và đập tan hàng chục tổ chức phản cách mạng, âm mưu lật đổ chính quyền; chủ động làm tốt công tác nắm và kiểm soát tình hình, kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo Công an tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp đảm bảo giữ vững an ninh trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là an ninh xã hội, an ninh chính trị nội bộ. Bên cạnh đó, đã chủ động phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đấu tranh quyết liệt làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng các sự kiện chính trị, văn hoá - xã hội, các vấn đề nhạy cảm về ANTT để tiến hành các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia.

Trong tình hình hiện nay, mặt trận bảo vệ an ninh trật tự sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình bất ổn, khó lường của khu vực và thế giới sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến nền ANTT nước ta. Thừa Thiên Huế vẫn là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị của cả nước. Tuy thuận lợi là cơ bản, nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đan xen giữa thời cơ và nguy cơ... Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, việc tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là cần thiết và cấp bách. Theo đó, cần tập trung một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng CBCS nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, xác định trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc; luôn gắn bó mật thiết và có khả năng tập hợp quần chúng, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng và có khả năng vận dụng sáng tạo trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia.

Hai là, tiếp tục nâng cao trình độ tri thức toàn diện và chuyên sâu trong lĩnh vực công tác được phụ trách; có năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp; nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ; có kiến thức khoa học - kỹ thuật cần thiết, có khả năng thích ứng cao, tiếp thu nhanh các tri thức mới, theo kịp sự biến đổi của tình hình, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia; rèn luyện lòng yêu ngành, yêu nghề, luôn trung thực, khách quan trong thực hiện chức nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục tham mưu hoàn thiện tổ chức bộ máy của LLAN các cấp để nâng cao sức chiến đấu, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trong công tác; hoàn thiện các quy chế phối hợp, các mối quan hệ, hiệp đồng giữa các lực lượng, đặc biệt là mối quan hệ phối hợp giữa an ninh cấp tỉnh và cấp huyện, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, không chồng chéo và sơ hở.

Bốn là, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch tham mưu Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối sách, chủ trương giải quyết, xử lý.

Thế hệ An ninh Thừa Thiên Huế hôm nay nghiêng mình nhớ ơn và tri ân thành quả mà các đồng chí đi trước đã để lại và nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, siết chặt đội hình đi lên phía trước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi âm mưu xâm phạm an ninh Tổ quốc của kẻ thù, kế tục và phát huy xuất sắc, trọn vẹn truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng ANND Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP