28/02/2017 - 22:13

8 trường được bàn giao cho Sở Lao động Thương binh & Xã hội quản lý

TTH - Lễ bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Lao động Thương binh & Xã hội diễn ra sáng 28/2.

Tám trường được bàn giao trong đợt này gồm: Cao đẳng Công nghiệp Huế, Cao đẳng Y tế Huế, Cao đẳng Giao thông Huế, Phân hiệu trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị, Trung cấp Âu Lạc, Trung cấp Kinh tế - Du lịch Duy Tân, Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Trung cấp Thể dục Thể thao.

Việc bàn giao chức năng quản lý nhà nước của các đơn vị đào tạo nghề qua cho Sở Lao động TB&XH sẽ góp phần giảm sự chồng chéo trong quản lý, đồng thời việc quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn cũng sẽ được thực hiện hiệu quả hơn.

Sau khi nhận bàn giao, hai sở thống nhất xử lý các công việc trong giai đoạn chuyển tiếp; tổ chức hội thảo chuyên đề tập trung bàn về các vấn đề khó khăn cần được tháo gỡ và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP