04/12/2019 - 20:25

8 tỷ đồng bảo tồn làng truyền thống Cơ Tu

TTH - Ngày 4/12, theo chủ trương của UBND tỉnh vừa phê duyệt, Dự án Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông có tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Dự án này do Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư với mục tiêu xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các công trình kiến trúc, cơ sở vật chất và sưu tầm hiện vật, phục dựng các hoạt động văn hóa, lễ hội đảm bảo điều kiện sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tổ chức các lễ hội truyền thống của đồng bào và khai thác, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Đông.

Dự án sẽ tập trung đầu tư nâng cấp, bảo tồn nhà Gươl truyền thống tại thôn Dỗi, xã Thượng Lộ và thôn 2 xã Thượng Long. Ngoài ra, tiến hành sưu tầm, trưng bày các hiện vật và phục dựng các hoạt động văn hóa, lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP