22/08/2016 - 21:17

83 học viên được bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

TTH - Ngày 22/8, Cơ sở Học viện Hành chính Khu vực miền Trung tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2016.

Sau hơn một tháng học tập, 83 học viên được giới thiệu 16 chuyên đề và 3 báo cáo chuyên đề của 3 cụm kiến thức cơ bản về hành chính Nhà nước, quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ, các kỹ năng cơ bản quản lý hành chính. Kết thúc khóa học, 100% học viên được Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học; trong đó có 8,4% học viên xếp loại giỏi được Giám đốc Học viện khen thưởng, 82% xếp loại khá và 9,6% học viên xếp loại trung bình.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP