15/09/2015 - 18:51

84 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng kiến thức về Đảng

TTH - Ngày 15/9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 1, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho 84 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc.

Từ ngày 15 đến 18/9, các quần chúng ưu tú được trang bị những kiến thức có liên quan đến nhận thức về tổ chức Đảng. Trong đó, nhấn mạnh đến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác…

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP