Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

21/03/2018 - 21:47

87% dân số sử dụng nước sạch

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố số liệu tỉ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tỉnh năm 2017.

Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ dân số toàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh: 98%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 97%; tỷ lệ dân số toàn tỉnh sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 02:2009/BYT): 87%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 02:2009/BYT): 78%.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP