11/10/2016 - 21:20

89 học viên tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị

TTH - Sáng 11/10, Học viện Chính trị khu vực III và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K9 hệ không tập trung, khóa học 2016 - 2018.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, PGS. TS Nguyễn Ngọc Hòa; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền đến dự.

Trong 18 tháng, 89 học viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo quản lý đến từ các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh được học tập, nghiên cứu 4 nội dung chính. Đó là, lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề liên quan đến khoa học chính trị, kỹ năng quản lý, lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay; các chuyên đề gắn với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

ANH PHONG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP