Kinh tế Công nghiệp - TTCN

01/10/2022 - 11:12

9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,63% 

9 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,63% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao nhất 10,69%.

9 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,63% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao nhất 10,69%.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP