09/12/2014 - 17:14

90 cán bộ lãnh đạo quản lý theo học lớp cao cấp chính trị K7

TTH - Sáng 9-12, Học viện Chính trị khu vực III – Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức khai giảng lớp cao cấp chính trị K7, hệ không tập trung, khóa 2014 – 2016. Các ông: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viên Chính trị khu vực III; Hồ Viết Bá, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Sơn, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã đến dự.

Trong thời gian hơn 2 năm (2014-2016), 90 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh được học tập, nghiên cứu sâu các chuyên đề có liên quan đến lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; khoa học kinh tế chính trị và khoa học lãnh đạo quản lý; những đặc thù và bổ trợ có liên quan, gắn với thực tiễn khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đây là điều kiện để các học viên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, vận dụng sáng tạo để giải quyết những vấn đề trong quá trình công tác, gắn lý luận với thực tiễn công việc.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP