Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

03/05/2017 - 21:18

900 triệu đồng khắc phục sạt lở đê Tây Ô Lâu

TTH - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương tu bổ đê điều thường xuyên năm 2017 với hạng mục khắc phục sạt lở đê Tây Ô Lâu đoạn qua xã Điền Lộc, huyện Phong Điền với kinh phí 900 triệu đồng.

Theo đó, trong năm 2017 sẽ tiến hành tu bổ tuyến đê nhằm đảm bảo ổn định mái kè phía sông tuyến đê Tây Ô Lâu đoạn qua xã Điền Lộc, bảo vệ diện tích trồng lúa thuộc các xã Điền Lộc và Điền Môn, huyện Phong Điền, ổn định đời sống, phục vụ phát triển kinh tế lâu dài và bền vững của địa phương.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP