17/06/2016 - 20:17

95 xã phường, lành mạnh không có ma túy và tụ điểm tệ nạn xã hội

TTH - Chiều 17/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2011-2015.

Tệ nạn mại dâm đã được kiềm chế về tốc độ và phạm vi; số tụ điểm mại dâm công cộng đã giảm mạnh, giảm số cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng như hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức. Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã được lồng ghép trong những phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Toàn tỉnh có 95/152 xã phường, lành mạnh không có ma túy và tụ điểm tệ nạn xã hội.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP