Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

07/04/2019 - 14:30

98,3% lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện 

Nhiều năm trở lại đây, phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước đã có những thay đổi rõ rệt, số đơn vị máu tiếp nhận tăng liên tục.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP