06/12/2015 - 16:47

A Lưới có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

TTH - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2670/QĐ-UBND công nhận xã Hương Phong của huyện A Lưới đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015. Đây là xã đầu tiên của huyện miền núi này đạt chuẩn NTM.

Bắt tay thực hiện từ năm 2011, Hương Phong đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM trên 36 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 13 tỷ đồng. Ngoài tập trung các tiêu chí về giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, hệ thống nước sạch..., Hương Phong đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, nhân rộng mô hình kinh tế vườn, nên nâng thu nhập bình quân đầu người từ 10,5 triệu đồng năm 2010, đến nay đạt 25,5 triệu đồng; toàn xã chỉ còn 1 hộ nghèo (tỷ lệ 0,57%).

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP